Ultimate magazine theme for WordPress.

Kadın Girişimcilere Devlet Destekleri

0 369

Kendi İşini Yapmak İsteyen Kadınlara Devlet Desteği

Kadının toplum içerisindeki yeri ve görev oldukça önemlidir. Çünkü kadın toplumda köprü görevinde bulunur. Bu şekilde de sosyal sistemde ve işleyişinde bu köprü görevini yerine getirmekle büyük bir katkı sağlamaktadır.

Kısacası toplumun yarısını erkekler diğer yarısını da kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlara hakettikleri değerin verildiği ülkelerde toplum kalkınmış, gelişmiş ve kadınlarda farklı alanlarda iş kurmak istemişlerdir. Bu nedenledir ki Kadın Girişimcilere verilen Devlet Destekleri çok önemlidir.

Girişimcilik

Bir işe girişmeden önce yapılması gereken en önemli şey; istemek ve planlı bir şekilde ilerlemektir. Maddi boyut da sonra düşünülmeli ve planı da bunu düşünerek ilerletmek gerekmektedir. Kadınlarımız maddi kaygılardan ötürü evlerine hapsedilmemeli, kadın girişimcilerimizin önü açılmalıdır. Ülke refahının yükselmesi için kadın girişimcilere daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü kadınlarımızın iş hayatına atılması, tüm iş kollarında kendilerini geliştirmeleri toplumun tamamının iş gücüne katılımı bakımından çok önemlidir. İşte bu açıdan kadınlara ayrı bir özen gösterilmesi önemliden öte zaruridir. Ülkemizde kadına tanınan pozitif ayrımcılık nedeniyle erkek girişimcilere verilen destek %70’lerde kalırken, hibe, girişimci desteği, kredi ve finansmanlarda kadınlara verilen destek %90’lara kadar çıkmaktadır.

Kadınların iş hayatına atılması her alanda kendini geliştirmeleri çok önemlidir.

Ülkemizde kendi işini kurmak isteyen Kadın Girişimcilere Destek sağlayan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Özellikle devlet kadının bu konuda yanındadır ve bununla birlikte de özel banka ve kuruluşlar da yanında olmaya çalışıyordur. Bütün kurum ve kuruluşların ortak düşüncesi kadının iş hayatına atılması kendi işini kurarak girişimcilikte ülkeye yön vermesi ve geleceğe ışık tutuyor olmasıdır.

İyi bir iş kurarken finansman önemi yadsınamaz. Bu konuda destek olacak kurum ve kuruluşlar öncelikle projenin verimliliğine, kalitesine, farklı ve dikkat çekici olmasına dikkat ederler. Kaliteli bir işe yapılacak olan finansman da yüksek olacağı gibi alışıldık, yaygın az insana istihdam sağlayacak ve düşük karlı projelere de finansman desteği düşük olacaktır. Kadınlar öncelikle yapmak istedikleri işlerle ilgili gerekli eğitimleri, seminerleri, kursları takip ederek donanımlarını artırmalı, alacakları finansal destekleri en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Kadınlar öncelikle yapmak istedikleri işlerle ilgili gerekli eğitimleri, seminerleri, kursları takip ederek donanımlarını artırmalı, alacakları finansal destekleri en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurumlar

Ülkemizde resmi kurumlarda dahil olmak üzere özel kurum ve kuruluşlar bu konuda özverili bir şekilde davranmaktadır. Desteklerin şekli değişiklik gösterebilir. Bazı destekler dönem dönem olmakla beraber projeye göre de değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak ülkemiz kadın girişimcilere artık önemli oranda yardım etmekte ve yanında bulunmaktadır. Devlet eliyle gerçekleştirilen eğitimlerle, seminerlerle ve meslek edindirme programlarıyla da kadınların daha donanımlı olması sağlanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kamu desteklerinin başına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ait hibe ve kredi destekleri gelmektedir. Genel olarak ilçelerde daha aktif durumdadır. En önemli özelliği ise yoksul olup da iş kurmak isteyen kişileri ön planda tutmasıdır. Bu bireyler önce başvuru yapar ve vakıf tarafından araştırması yapıldıktan sonra belli miktarda finansman sağlanmaktadır. Bu finansman geri ödemesiz, yarı hibe yada uzun vadeli kredi şeklinde olabiliyor.

KOSGEB

Son zamanlarda girişicilere en fazla destekte bulunan bir kurumdur. KOSGEB’in açılımı aslında ekonominin de can damarı olan küçük ve orta seviye gelirli işletmeler birliğidir. Esnafın küçük işletmecinin her anlamda yanındadır. Bununla birlikte kadın istihdamını da kuvvetli şekilde desteklemektedir.

Farklı oranlarda yapılan işin niteliğine göre 50.000 TL’ye kadar hibe, 100.000 TL ye kadar uzun vadeli kredi desteği almak mümkün.
KOSGEB’İN Uygulamalı Girişimcilik Testleri

Başvuru sahipleri gerekli şartları taşıyorsa yapmak istediği iş koluna göre öncelikle bir eğitim alırlar. Bu eğitimden başarılı olarak çıkanlara ise ortaya koydukları iş projesinin verimliliğine göre 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz hibeler verilmektedir. Yapılması planlanan iş daha fazla finansman gerektiriyorsa 100.000 TL’ye kadar faizsiz uzun vadeli kredilerle de destek devam etmektedir. Uygulamalı girişimcilikte Türkiye’de belirlenen 6 bölge içerisinde, 1 ve 2. Bölgelerde erkeklere %60 iken kadınlara %80 oranında destek verilmektedir. 3-4-5-6.  Bölgelerde ise erkekler %70’e yükselirken kadınlarda %90’a yükselmiştir. Ayrıca engelli veya şehit ailesi olma durumuna göre de bu destekler özel şartlarda sağlanmaktadır.

İŞGEM

Bu kurumun diğer kurumlara göre destek miktarı oldukça fazladır. Belediye ve Bakanlıklar düzeyinden de destek almaktadır. Süreleri ise farklılık gösterir ve toplam desteğin tamamının şahsa ödenmesi 18 ay ile 36 aya kadar yayılabilir. Bu süreç destek veren kurum tarafından titizlikle incelenir. Verilen paranın doğru şekilde kullanıldığı bu incelemelerle kontrol edilir, süreç düzgün işlediği sürece destek ödenmeye devam eder.

Kadın Girişimciler Derneği

37 kadın tarafından kurulmuş olan bu kurum sadece iş kurmak isteyen kadınlara yardım etmek amacı ile 2002 yılında yürürlüğe sunulmuş sivil bir kurumdur. Bu kurumun diğer bir önemli özelliği ise Garanti Bankası ile de ortak çalışmalar yürütmesidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.