Ultimate magazine theme for WordPress.

İki Ucu Keskin Bıçak: Antibiyotik

0 360

Günümüzde en önemli sağlık problemlerinin başında bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak direnç kazanan bakterilerin neden olduğu hastalıklar gelmektedir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımından dolayı artan antibiyotik direnci,etkili antibiyotiklerin sayısını giderek azaltmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında antibiyotik kullanımı konusunda birinci sırada yer almaktadır . Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 20 yılda yeni bir antibiyotik türü keşfedilmemiştir ve önümüzdeki 10 yıl boyunca da keşfedilmesi öngörülmemektedir. Bu durum bizleri yakın zamanda bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak basit ama ölümle sonuçlanacak enfeksiyonlar yaşama ihtimaliyle karşı karşıya getirmektedir.

Antibiyotik kullanımına ilişkin toplumun yeterli bilince sahip olmaması, bir yakınına iyi gelen bir antibiyotiğin kişinin kendisi de benzer bir durum yaşadığında ona da iyi geleceğini sanması, antibiyotiğin ateş düşüreceği, ağrıyı dindireceği, burun akıntısı ve öksürüğü keseceğine dair olan yanlış inanç gibi nedenlerden dolayı toplumumuzda gereksiz olarak antibiyotik tüketimi artmıştır. Hastanın hekim tavsiyesi ile başlamış olduğu antibiyotiği uygun dozda almayışı ve tedavi süresi tamamlanmadan antibiyotik tedavisini yarıda bırakması da bakterilerin direnç kazanmasına neden olmaktadır. Böylelikle direnç kazanan bakteriler tamamen yok edilemediği gibi çoğalması da durdurulamadığı için hastalığın tedavisi gerçekleşememekte akabinde oluşacak rahatsızlıklar için daha çetin bir tedavi süreci gerekmektedir. Bu durumda şifa bulmak amacıyla başvurulan antibiyotik, süper dirençli bakterilerin oluşmasına neden olmakta ve tedavi imkansız hale gelmektedir.

Toplumun eğitimsizliğini bir fırsata çeviren ilaç sanayinin girişimleri de ülkemizi antibiyotik kullanımındaki sıralamada bu günlere getirmiştir. Toplum bu konuda uyanık davranmalı ve hem dert hem de deva olan antibiyotikten faydalanmak için; doktor tavsiyesi dışında antibiyotik kullanılmamalı, antibiyotiğe ulaşım reçete ile mümkün olmalı ve antibiyotik kullanımı konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Her ateşli hastalık bakterilere bağlı değildir. Sağlık Bakanlığı verileri bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının % 90’nın virüslere bağlı olduğunu gösteriyor. Bu enfeksiyonlar virüslere bağlı olduğu için antibiyotikle tedavi edilmesi mümkün değildir. Hastalar, hekimlerine güvenmeli ve tavsiyelerini dikkate almalıdır. Bu sayede toplumun sağlığı korunurken bu alanda yapılacak harcamaların da önüne geçilmiş olur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.