Son Dakika
10 Ekim 2015 Cumartesi

Süt izni, tam olarak ne zaman başlar?

21 Mart 2011 Pazartesi, 21:27
Süt izni, tam olarak ne zaman başlar?
Soru:

Kamuda memur olarak çalışan bir annenin süt izni kullanımında torba yasaya
göre tarih hesaplarken analık izni bitiminden itibaren ibaresi kanun maddesinde
boşluk yaratmaktadır. Sorum şu ki analık izni doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8
haftadır. Ama bazen doktorun uygun görmesi durumunda doğum öncesi analık izninin
bir kısmı doğum sonrası kullanılmaktadır. süt izni ile ilgili kısımda belirtilen
analık izni bitimi ifadesi ile kullanılan analık izni miktarı mı kastedilmekte
yoksa 8 haftalık sabit süre mi kastedilmektedir.
Örnek: Doğum sonu 12 hafta
analık izni kullanan bir anne için süt izni hesaplamak için doğum sonu 8 hafta
mı baz alınacak yoksa kullandığı 12 hafta mı?
Konuyla ilgili
bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap:

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 ıncı maddesi ile değişik 657
sayılı Devlet memurları Kanunun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü
maddesinin(A) bendinde “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik
durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.
Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun
çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum
öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni
süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık
izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave
edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü
hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin
verilir.”ifadesi yer almaktadır.
Anılan Maddenin (D) bendinde de “Kadın
memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat
, ikinci altı ayda günde
birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç
kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”hükmü yer
almaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca;
1- Analık izni genel olarak doğum öncesi 8
ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftadır.
2-Çoğul gebelik halinde
doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta ilave edilmektedir.
3- Doğum öncesi
doktor raporuna bağlı olarak çalışılan süreler doğum sonrası analık iznine ilave
edilmektedir.
4- Erken doğum sebebiyle kullanılamayan analık izinleri doğum
sonrası analık iznine ilave edilmektedir.
5- Süt izni analık izninin bitim
tarihinden itibaren başlamaktadır. 6 aylık iki farklı yapıda bir yıldır.
6-
Bu çerçevede doğum sonrası 12 hafta analık izni kullanan devlet memuru, bu
sürenin bitiminden itibaren 1 yıl süreyle belirtilen şartlarda süt izni
kullanması mümkün bulunmaktadır. Yani, süt izni 8 haftadan sonra değil eğer
doğum öncesinden aktarılan bir süre var ise bu sürenin de eklendiği yeni analık
izin süresinden başlamlıdır.

Incoming search terms:

  • süt izni tam olarak ne zaman başlar

You must be logged in to post a comment Login