Ultimate magazine theme for WordPress.

Erkek Ve Kadının Etkin İletişimi

0 416

İletişim kurarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biride karşımızdaki kişinin iletişim dilini keşfederek kurduğumuz cümlelerin karşı taraftaki yansımasının ne oranda etkili ve isabetli olduğunu anlamamızdır. Her insanın anlayacağı ve algılayacağı dil farklı olabilir. İletişim kurmanın içerisinde bulunan konuşma ve algılama kadın ve erkekte farklılıklar gösterebilir.Bunun sebebi ise kadın ve erkeğin kullanmış olduğu beyin alanlarının farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Genellikle erkekler beyinlerinin sol tarafını kullanırken kadınlar sağ tarafını kullanırlar, bir başka deyişle beynin sol tarafı eril, sağ tarafı dişil özelliklere sahiptir. Sol beyin mantık,nedensellik, sayısal işemler, kelimeler,rakamlarla ilgilenirken sağ beyinde duygular, renkler, hayali ifadeler, söz ötesi anlamlar ön plana çıkar. Bunun sonucunda gerek sosyal ortamlarda gerekse aile içi ortamlarda iletişim kurarken kadın-erkek yada ebeveynler iletişim çatışmaları yaşayabilemektedir. Erkekler sonuç odaklı olup anlatmak istedikleri şeyleri az kelimeyle kestirmeden ifade edip iletişimi sonlandırmak isterken kadınlar süreç odaklı olmayı tercih ederek olayları daha ayrıntılı, çok kelimeyle, ayrıntısıyla anlatırlar ve konuşurken karşı tarafça dinlenilmek ve anlaşılmak isterler.

Sağ ve sol beyin bölgelerini birleştiren beynin orta bölgesinde yer alan şerit halinde bir sinir sistemi yer alır, bu sistem her iki beyin arasındaki bağlantıyı kurarak köprü vazifesini sağlar. Bu köprü nekadar gelişirse karşımızdaki kişiyle o oranda daha sağlıklı iletişime geçebiliriz. Bu her iki beyin lobunun dengeli olarak bir araya gelmesi ise ön beyin denilen akılla duygunun birleşimini oluşturur. Ön beyin alanı ne tamamen duygusal nede tamamen mantıksaldır ön beyin empati kurmaya çalışırken sağ beyin sempati kurar sol beyin ise kendisiyle ilgilenir.

Sağ beyni ile düşünen insanlar karşısındaki kişilere birşeyler anlatmaktan keyif alırlar. Sol beyni ile düşünen insanlar , iletişim esnasında iyi bir dinleyicidir, ön beyni ile düşünen insanlar ise iletişim esnasında önce dinler sonra anlatırlar karşıdaki kişinin konuşmasına değer verir, değerlendirme sonrasında kendi fikirlerini söyler. İletişimde sağ beynini kullananlar daha çok anlatmayı sevdikleri için sözlerinin sürekli kesilmesini, anlattığı konunun aksini ifade edici sözlerin sarfedilmesini pek haz etmezler bunun için çok çabuk iletişimleri sekteye uğrayabilir. Sol beynini kullananlar ise uyumlu bir dinleyici oldukları için karşı tarafa dinleme konusunda sıkıntı çıkarmazlar, bu durumdan sağ beyniyle düşünen bir konuşmacı oldukça memnun kalabilir. Ön beyniyle düşünen insanlar ise iletişim kurduğu kişiye kendini hemen sevdirip kendini rahatlıkla kabul ettirebilirler çünkü dinlenilecek yerde dinler konuşulacak yerde konuşur ve karşı tarafı anlamaya çalışır.

Kadın erkek iletişiminde kullanılan kelimelerin altında yatan ve karşı tarafça anlaşılması beklenen mesajlar farklılık gösterebilir. Erkeklerin iletişiminde kullandığı kelimelerin ilk anlamları ön plandayken kadınlarınkinde kullandıkları kelimelerin görünürdeki anlamının altında yatan birkaç anlam yatabilir.

Örneğin bir adam ben biraz yatacağım “çok yoruldum” diyorsa gerçekten yorulmuştur ve uyumak istiyordur.
Fakat bir kadın eşine “çok yoruldum” diyorsa karşı tarafa anlatmak istediği hiç tatile gitmiyoruz, hiç beni yemeğe götürmüyorsun, ev işlerinde bana yardım etmiyorsun anlamındaki ifadeler olabilir.

Bir adam iş dönüşü evine gelirken eşine telefon eder ve sorar: Hayatım evde ekmek var mı?
Eşi cevap olarak: Dün birlikte çocuklarla dışarı çıktığımızda 3 tane ekmek almıştık 2 tanesini yedik bu akşamda annemler bize gelecekmiş telefon ettilerde az önce geriye kalan 1 ekmek hepimize yetmez sen en iyisi gelirken 3 tane daha ekmek al.

Adam cevap olarak: peki tamam

Bu diyalogta kadın cevap olarak “3 tane ekmek yeter” şeklindede cevap verebilirdi fakat kadınlar daha çok sağ beyinleriyle düşündükleri için süreç odaklı cevaplar verecektir sorunun cevabına hemen geçmeden süreci ve yaşantılarıda aktarma gereksinimi duyarlar. Erkeklerinde empati kurarak karşı tarafı anlamaya çalışması dinlemesi ve karşı tarafı tatmin edici cevaplar vermesi karşı cinsle etkili iletişimi kolaylaştıracaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.