Son Dakika
10 Ekim 2015 Cumartesi

22 Ağustos İnternet Kısıtlaması nedir İnternete nasıl yasaklar geliyor

12 Mayıs 2011 Perşembe, 01:06
22 Ağustos İnternet Kısıtlaması nedir İnternete nasıl yasaklar geliyor

Yasaklar interneti ele geçirmeye başladı bile. Eğer konuyla ilgili bilgi sahibi değilseniz ve bilgi edinmek istiyorsnaız lütfen haberin devamını okuyunuz.

22 Ağustos internet yasağı yani kısıtlaması başlayacak. Herkesin merak
ettiği 22 Ağustos tarihinden sonra neler olacak, neler kısıtlanacak
bularla ilgili basında birçok şeyler konuşuluyor. Hatta çoğu siteler filitreye takılacak.
Hangi içerikteki kelimeler kısıtlama gelecek ve filtrelere takılacak?
Bu filtreler nasıl aşılacak? Yasak sitelere girenler veya girmeye
çalışanlar cezai işlem uygulanacak mı bunlar hakkında bazı bilgiler
vereceğiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun
Acarer, 22 Ağustos 2011 de Güvenli İnternet Hizmeti adı altındaki
soruları cevapladı Bunlarla ilgili açıklamalar şu şekilde:

1- Güvenli İnternet Hizmeti nedir?

Güvenli İnternet Hizmeti Erişim Sağlayıcılar tarafından altyapısı
oluşturularak isteyen kullanıcıların İnternet’ten güvenli hizmet alma
seçeneğidir.

2- Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesinin hukuki dayanağı nedir?

Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları
Yönetmeliği’nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 10.maddesi,
İşletmecilere İnternetin Güvenli Kullanımına yönelik ücretsiz alternatif
hizmet sunma yükümlülüğü getirmektedir. Diğer taraftan Türkiye’de
İnternet’in güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler
doğrultusunda Güvenli İnternet Hizmeti ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 22/02/2011
tarihli ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile “İnternetin Güvenli
Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiştir.

3- Güvenli İnternet Hizmeti ne zaman faaliyete geçecektir? Güvenli İnternet Hizmeti’nin getirdiği yenilikler nelerdir?

Halen sunulan internet hizmetine ilave olarak, işletmeciler 22
Ağustos 2011 tarihinden itibaren, isteyen kullanıcıların tamamıyla özgür
iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli İnternet Hizmeti
sunacaklardır.

Söz konusu hizmet, halihazırda birçok işletmeci tarafından ücret
karşılığı sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme
programlarına alternatif olarak sunulacak seçenekli, abonelerin
istedikleri takdirde kullanabilecekleri ücretsiz bir filtreleme hizmeti
olacaktır.

4- Güvenli İnternet Hizmeti’ni almak zorunlu mudur?

Güvenli İnternet Hizmeti bir zorunluluk olmayıp, talep eden aboneler
alabilecek, talep etmeyenlerin İnternet erişimlerinde ise mevcut duruma
göre hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Bu hizmeti alıp almama, seçip seçmeme konusunda kullanıcıların rızası esas olup, tam bir özgürlük mevcuttur.

5- Bu uygulama ücretli midir?

Bu uygulama ücretsizdir.

6-Güvenli İnternet Hizmeti ile kullanıcılar sınıflandırılacak/sınırlandırılacak mıdır?

Bu hizmetle İnternet kullanıcıları sınıflandırılmamakta, bilgiye erişim kısıtlanmamaktadır.

7- Kullanıcılar Güvenli İnternet Hizmeti’nde yer alan profilden yalnızca birisini mi seçebilecekler?

Hayır, istemeyen kullanıcının herhangi bir seçim yapması zorunlu
değildir. Kullanıcı istediği zaman bir web sayfası üzerinden istediği
profile geçiş yapabilecektir. Kullanıcı, Güvenli İnternet Hizmetini
seçse dahi istediği an filtresiz İnternet hizmetine de erişebilecektir.
Tek bir profili kullanma zorunluluğu diye bir durum olmayacaktır.

8- Güvenli İnternet Hizmeti’nin seçilmediği durumda ne olacaktır?

Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmeyen kullanıcının İnternet
erişiminde mevcut duruma göre hiçbir farklılık olmayacaktır. Güvenli
İnternet Hizmeti’ni seçmeyen kullanıcı zaten kullandığı İnternet
hizmetini aynen kullanmaya devam edecektir.

9- Güvenli İnternet Hizmeti hangi profillerden oluşmaktadır?

Güvenli İnternet Hizmeti, mevcut Standart profile ilave olarak, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi profilindenoluşacaktır.

Çocuk Profili Kurum tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlandığı profildir.

Aile Profili Kurum tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP
adresi port ve ve web proxy sitelerine erişimin sağlanmadığı profildir

Yurtiçi İnternet Profili Kullanıcının sadece yurtiçinde barındırılan
ve Kurum tarafından tarafından işletmecilere gönderilen alan adı, IP
adresi ve portlara erişimin sağlandığı profildir.

Standart profil, kullanıcının erişebileceği İnternet site ve
uygulamalarına ait bir sınırlamanın olmadığı, mevcut (şu anki)
İnternet’e erişim sağlanan profili ifade etmektedir.

10- Güvenli İnternet Hizmeti’nin dünyada örneği var mıdır?

Güvenli İnternet Hizmeti tamamen özgür irade ile kişisel tercihler
doğrultusunda talep edilecek bir hizmettir. Hem Ülkemizde, hem de
dünyada İnternet Servis Sağlayıcıları kullanıcılarına benzer hizmetler
sunmaktadırlar.Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin bu konuda tavsiye
kararları olduğu gibi, Avustralya, İngiltere, İsviçre, İspanya ve
Japonya’da benzer uygulamalar yapılmaktadır.

11- Ailelerin seçebileceği internet filtreleme sistemleri mevcutken neden yeni bir sistemin hazırlanmasına gerek duyuldu?

Şu anda sunulan mevcut hizmetlerin büyük çoğunluğu ücretli ve belirli
kullanım zorlukları içermektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen
yoğun şikayetler ve istekler doğrultusunda, kullanımı kolay ve ücretsiz
olarak sunulacak alternatif bir hizmet olarak “Güvenli İnternet Hizmeti”
hazırlanmıştır.

12- Profiller arası geçiş nasıl olacaktır? Herhangi bir Profilden Başka Bir Profile Geçmek İsteyince Ne yapmak Gerekecektir?

İsteyen İnternet kullanıcısı Güvenli İnternet Hizmetini seçse dahi
istediği an filtresiz İnternet hizmetine de erişebilecektir. Bu hususta
herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Güvenli İnternet Hizmetini alan kullanıcı, profiller arası geçişleri
istediği an yapabilecektir. Örneğin bir evde çocukların İnternet
kullanımı sırasında “çocuk profili” seçilebileceği gibi, yetişkinlerin
internet kullanımları sırasında “standart profil”e kolayca
geçilebilecektir.

13- Güvenli İnternet hizmetinde yasaklı sitelere girenler tespit edilecek midir?

Güvenli İnternet hizmetinde kullanıcıların İnternet erişimleri hiçbir şekilde tespit edilmeyecektir.

14- Güvenli İnternet Hizmetinin Kelime Grupları ve Alan Adları İle İlişkisi Nedir?

Basında birkaç gündür tartışılan “kelime grupları ve alan adları” ile Güvenli İnternet Hizmetinin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

15-Basında Tartışılan Kelime Grupları Hakkında Açıklama Yapar mısınız?

21 ve 27 Nisan 2011 tarihlerinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
tarafından yer sağlayıcılara gönderilen elektronik posta ekinde yer alan
kelime grupları ve alan adları kesinlikle yasaklı liste değildir.

Söz konusu liste, yapılan çalışma, gelen ihbar ve şikâyetlerin
incelenmesi ve birçok yer ve içerik sağlayıcının yardım talebi üzerine
oluşturulmuştur. Bu bildirim işlemi; ilgili Kanun gereği içerik
düzenlemesi gerektiren İnternet sitelerinin tespitinde kolaylık
sağlanarak erişim engelleme tedbirine ihtiyaç duyulmamasını sağlayan, bu
İnternet sitelerinin‘öz denetim – self regulation’ yönelik bir
işbirliği sürecinden ibarettir.

16-Belirtilen Kelimeler Alan Adlarında Kullanılamayacak mıdır?

Kullanımı yasaklanan ve otomatik filtreleme yapılacak herhangi bir kelime yoktur.

You must be logged in to post a comment Login