Çiçek-Vitrini
 • Arkadaşlık İlanları
 • 1 yılda kaç kez hastalık raporu alınabilir?

  Ana Sayfa » Sağlık Yaşam » 1 yılda kaç kez hastalık raporu alınabilir?
  Paylaş
  Tarih : 21 Mart 2011 - 21:29
  Soru:

  Bir devlet memuru yılda kaç heyet raporu alabilir? BU YIL
  10 GÜN NORMAL RAPOR VE 20 GÜN HEYETT OLMAK ÜZERE İKİ KEZ RAPOR KULLANDIM. Sağlık
  sorunlarım var ve daha emekli olmama 3 yılım var. Bu yıl normal ve heyet olmak
  üzere bütün yasal rapor haklarımı kullanmam gerekebilir. Yıllık yasal prosedür
  ne kadardır. Teşekkür ederim.

  Cevap:

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun
  107 inci maddesi ile değişik “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci
  maddesinde “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
  gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir
  tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık
  hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
  Memurun, hastalığı sebebiyle
  yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait
  sürenin hesabında dikkate alınır.
  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin
  verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair
  raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz
  etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî
  sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen
  süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
  emeklilik hükümleri uygulanır.
  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden
  kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde
  etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine
  uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
  Görevi sırasında veya görevinden dolayı
  bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur,
  iyileşinceye kadar izinli sayılır.
  Hastalık raporlarının hangi hallerde,
  hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu
  konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile
  Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca
  hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
  Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü
  olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,
  eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi
  uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
  raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya
  kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü yer
  almaktadır.

  Yer verilen hükmün 6 ıncı fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe konulması gereken
  yönetmelik henüz yayımlanmamıştır.

  Ancak, şu kadar düzenlenecek yönetmelikte memur 3 defa 6 defa rapor alır gibi
  bir sınırlama konulamaz. Ancak daha önce olduğu gibi 40 veya 50 günden fazla
  alınan tek hekim raporları sağlık kuruluna onaylattırılır veya heyet raporu
  alınır şeklinde bir düzenleme yapılmasını ummaktayız.

  Yukarıda yer alan hüküm uyarınca;

  1- Hastalığınız bilinmemekle beraber kanser, verem ve akıl hastalığı gibi
  uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar,
  rapora dayalı hastalık izni almanız mümkün bulunmaktadır.

  2- Uzun süreli tedavi gerektirmeyen hastalıklar için ise oniki aya kadar
  hastalık raporlarına dayalı hastalık izini verilir.

  3- Hastalıkların devam etmesi halinde 12ve 18 aylık süreler bir o kadar daha
  uzatılır.

  4- Memurun yıl içerisinde alacağı bir rapor sınırlaması hükümde
  bulunmamaktadır.

  5- Yönetmelik ile belirli süreden fazla alınan doktor raporlarının heyet
  raporu olması veya onaylatılması yönünde hüküm konulmasının mümkün olabileceği
  değerlendirilmektedir.

  SPONSOR REKLAMLAR

  BENZER HABERLER

  artik-cocuu-olmayacak.jpg
  Yabancı Dizi İncelemeleri, Espor Forumu, Tictactown.com

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Yabancı Dizi İncelemeleri, Espor Forumu, Tictactown.com Hayatın monoton akışında TV dizileri

  haftann-android-oyunlar.jpg
  Android, Call Of Duty ve H1Z1 Şiddet Karşıtı Eylem Haberleri

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Android, Call Of Duty ve H1Z1 Şiddet Karşıtı Eylem Haberleri      Gündelik hayatınızdan

  kahkaha-atn-unutmayn.jpg
  Kadınların iş dünyasındaki yeri

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kadınlar farklı sektörlerde başarılı olabilirler. Erkeklerin ağırlıkta olduğu iş

  Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

  deri mont - msn kaydol - çiçek gönder